Spolek Para niños del Ecuador

Činnost spolku:

 1. Rozvoj dobrovolnictví – vyhledávání dobrovolníků, jejich výběr a příprava na působení v rozvojové zemi nebo na pomoc s rozvojovými aktivitami v České republice;
 2. rozvojová pomoc a spolupráce – vzdělávání lidí v rozvojových zemích a celková podpora vzdělávání tamních obyvatel, dlouhodobá potravinová pomoc v rozvojových zemích, administrace podpory konkrétních dětí (“Adopce na dálku”), podpora sociální a zdravotnické pomoci a stavebních aktivit v rozvojových zemích;
 3. rozvojová osvěta v České republice – vzdělávací akce, přednášky, publikace a besedy související s rozvojovou problematikou;
 4. fundraising za účelem realizace výše zmíněných aktivit – získávání peněz ze státního i soukromého sektoru prezentačními či projektovými aktivitami.
 • Zakládajícími členy jsou P. Mgr. Pavel Budský, Patrik Kikta a Anežka Kubenková.

Členem se můžete stát i Vy.

 1. Členem spolku může být fyzická i právnická osoba, která souhlasí se stanovami spolku.
 2. Členství – kmenové / čestné.
  1. Členství kmenové vzniká podáním přihlášky a rozhodnutím o přijetí valnou hromadou.
  2. Členství čestné vzniká podáním přihlášky a schválením předsedou
  3. Dokladem členství je členský průkaz, který je v evidenci sdružení.
  4. Zánik členství: 

člena kmenového:
– vystoupením člena písemným oznámením,
– nezaplacením členského poplatku,
– úmrtím člena,
– zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady,
– u právnických osob jejím zrušením,
– zánikem spolku,

člena čestného:
– nezaplacením členského poplatku,
– rozhodnutím předsedy.

Dokumenty týkající se spolku:
Stanovy
Zápis z ustavující členské schůze