Fu Shen Fu

Nadace San Jose Feinandemetz SVD – Fu Shen Fu byla založena P. Janem Koczym z římskokatolického řádu Společnosti Božího Slova (Societas Verbi Divini – verbisté). P. Jan byl poslán do Ventanas, aby pracoval ve farnosti Virgen de Guadelupe (Panny Marie z Guadalupe), kde chtěl zpočátku vybudovat kostel a farní dům. Během práce v městečku poznal, že v okolí žije mnoho chudých, podvyživených dětí. Spolu s dobrovolníky z farnosti začali připravovat teplá jídla pro nejvíce potřebné děti. Idea to byla vznešená, ale zpočátku bylo velmi těžké ji uskutečňovat. Byly dny, kdy děti musely být poslány zpět domů o hladu, protože nebylo na jídlo. Také ještě nestála jídelna a děti se stravovaly v kostele a v jeho blízkém okolí. Mnoho podvyživených dětí hned po jídle zvracelo, protože jejich zažívání bylo úplně rozvrácené a jejich organismus nebyl připraven na přijímání pravidelné, teplé a plnohodnotné stravy.

Během nějaké doby se ukázalo, že děti potřebují pomoci také v jiných oblastech života, např. ve zdravotní péči, ve vzdělávání a morální podpoře. Když bylo jasné, že místní společnost není schopná se s existujícími problémy sama vypořádat, P. Jan se v roce 2005 rozhodl vytvořit nadaci, která by hledala pomoc zvenku. Tehdy byla založena Nadace Fu Shen Fu.

Čtyři hlavní úkoly Nadace při poskytování pomoci potřebným dětem:

1. Jedno vydatné jídlo denně.

2. Zdravotní péče, která zahrnuje lékařská vyšetření, výchovu k osobní hygieně, nezbytné léky v případě nemoci, zajištění finanční pomoci v případě nutnosti operace nebo při dlouhodobé léčbě.

3. Vzdělávání – zajišťování učebnic, školních uniforem a pomůcek, finanční pomoc při placení školného, pomoc dětem při psaní domácích úkolů.

4. Duchovní vedení a morální výchova, výchova k životu ve společnosti založené na křesťanských hodnotách.

Nadace pečuje o potřebné děti od čtyř let. V některých případech je možné pomoci i mladším dětem, ale vždy ve spolupráci s rodiči nebo pěstouny.

Nadace také pomáhá matkám dětí v jejich rozvoji. V programu odpovědného rodičovství se mohou matky účastnit mnoha kurzů: např. o výživě, o rodinných vztazích, kurzů řemesel (výroba čokoládových sladkostí, bižuterie, vonných svíček, figurek, apod.) a dalších kurzů, které jsou zaměřeny na zvýšení jejich spoluodpovědnosti a jejich příjmů.

Otec Jan by toto sám nikdy nezvládl. Všechno řeší skrze Boha a své pomocníky, mezi které také patří dobrovolníci. Dobrovolník je člověk, který má zájem o druhé, obětuje svůj čas, schopnosti i finanční prostředky na nezištnou činnost ve prospěch lidí, kteří pomoc potřebují. Práce dobrovolníka znamená každodenní dotýkání se lidské bídy a utrpení. Vykonávání této služby má vliv na jeho život a mění jeho systém hodnot.

„Ventanas” znamená ve španělštině „Okna”. Prosíme vás o pomoc naší Nadaci, abychom mohli „otevřít okna” do světlé budoucnosti a lepšího života našim dětem a jejich rodinám. To bude možné jen díky štědrosti a podpoře takových lidí, jako jste Vy. Je mnoho možností, jak pomoci. Budete překvapeni, jak snadno můžete mít vliv na zlepšení života někoho. Prosím, podívejte se sem.