Ekvádorské děti – podpora

                    Děti podporované z ČR                           Podporu hledají Děkujeme

 Některé děti z nadace podporované z České republiky.

 Víte, kolika dětem pomáhá v Ekvádoru nadace Fu Shen Fu, kterou podporujeme?

– V současné době již více než 200 dětem.

– Denně dává více než 100 z nich jedno teplé jídlo denně, pomáhá s doučováním těm, jejichž rodiče jsou negramotní, zařizuje placenou zdravotní péči, pořádá pro ně volnočasové aktivity a vede je k morálním a pevným hodnotám, tak důležitým v této společnosti.

– Vybraným, tedy adoptovaným dětem financuje z peněz dárce učebnice, školních uniformy a pomůcky a dále přispívá na placení školného.

– Máme seznam dětí, které čekají na možnost vstupu do programu „adopce na dálku”. Tento program nenabízí skutečnou adopci, jde o formu sponzorování dítěte prostřednictvím měsíční, čtvrtletní nebo roční platby. Dárce sám určuje, jak velkou částku chce dítěti poskytnout, jak často a na jak dlouho. Ani dítě, ani jeho rodiče však darovanou sumu nedostanou. S těmito penězi disponuje Nadace a hradí z nich stravu, zdravotní péči a vzdělávání „adoptovaného” dítěte.

Pomáhejte s námi! 

 

Napsat komentář