Chci pomoci

Je skvělé, kolik lidí je ochotno pomáhat. Jsme rádi a děkujeme, že i Vy jste zavítali na tento odkaz a přemýšlíte, jak pomoci.
Způsobů je spousta. Od pomoci duchovní přes pomoc finanční až k pomoci fyzické. Záleží pouze na Vás, ke které formě se přikloníte.

Pomoc duchovní:
– Modlit se za nás
– Založit modlitební skupinku podporující naše sdružení
– Nechat za nás sloužit mši svatou

Pomoc finanční:
Sdružení Por niños de Ecuador má své konto u Fio banky.
Číslo účtu: 2700164590/2010

Můžete si také vybrat dítě, které byste chtěli podporovat. Seznam dětí, které čekají na Vaši podporu, je ZDE.

Fyzická osoba může podle zákona o daních z příjmů odečíst hodnotu daru ze svého základu pro výpočet daně, pokud celková hodnota darů v daném roce je větší než 2 % základu daně poplatníka nebo činí alespoň 1000 Kč.
Pro osoby právnického charakteru je minimální částka 2000 Kč.
V případě potřeby smlouvy o poskytnutí daru, nás, prosím, kontaktujte.

Pomoc fyzická:
Do pomoci fyzické jsme zařadili dobrovolnou službu přímo v Nadaci otce Koczyho, tedy ve Ventanas v Ekvádoru. Více o dobrovolné službě zde.

Také naše sdružení můžete podpořit propagací mezi svými příbuznými, známými, spolupracovníky…

Ať už jste si vybrali jakoukoli formu pomoci, upřímně za ní děkujeme!

Vyjmenovali jsme ty nejzákladnější druhy pomoci, samozřejmě je jich více, a o mnohých ani my sami nemáme ponětí. Máte-li nějaký nápad, nebo chcete-li přiložit ruku k dílu způsobem, který zde nebyl zmíněn, prosím, kontaktujte nás.